วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เบตงคุมเข้มชายแดน สกัดขบวนการยาเสพติด ขบวนการลักลอบแรงงานเถื่อนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

22 ก.พ. 2022
399

วันนี้ 22 ก.พ.65 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จ.ยะลา ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้ง ตำรวจ  ทหาร อส.ฝ่ายปกครอง  ให้เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง สกัดกั้นขบวนการขนย้าย ค้าแรงงานต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรไทยภายหลังประเทศไทยจะเปิดประเทศในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ยังได้สั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการจับกุมผู้กระทำความผิด ในการปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมกับตั้งด่านตรวจ ลาดตระเวนบนบกและทางน้ำ  เพื่อตรวจตราแรงงานต่างด้าวที่ กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการป้องกันการ ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมากขึ้น

ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 เบตง ได้ออกลาดตระเวนทางน้ำ ในเขื่อนบางลางซึ่งเป็นเส้นทางน้ำเชื่อมต่ออำเภอธารโต ซึ่ง เป็นเส้นทางลัดทางน้ำเข้าเขตตำบลอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา อีกเส้นทางหนึ่ง จึงได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มลาดตระเวน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำการตรวจค้นเรือเป้าหมาย

ด้าน อส.ฝ่ายปกครอง ได้ทำการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัย และรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ก่อเหคุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เส้นทางนี้หลบหนีเข้ามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่ หรือลักลอบเข้ามาก่อเหตุร้ายในพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นกลุ่มที่นำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่อาจลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ค้าของเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งเหล้า บุหรี่ เครื่องอุปโภคบริโภคที่หลบหนีภาษีศุลกากรและกลุ่มค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว  เนื่องจากบริเวณถนนสายหลักเส้น 410 ยะลา – เบตง มีจุดตรวจที่มีการบูรณาการร่วมกำลัง ทหาร ตำรวจ และ อส.ฝ่ายปกครอง ในการตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวด ทำให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มผู้ค้าของเถื่อนและกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ ต้องหลักเลี่ยงการใช้ถนนสายหลักหันมาใช้เส้นทางถนนสายรอง และในทางน้ำ แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นและการถูกจับกุม

 

———————-