วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

หน.พูดคุยสันติสุขลงใต้ เร่งลดความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

22 ก.พ. 2022
245

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่ิอประชุมหารือ กับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, คณะผู้บังคับบัญชาและส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและประชุม

พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับภารกิจที่ลงมาวันนี้ ประสงค์ที่จะลงมาปรึกษาหารือกับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการจะมีการพูดคุยกับในละครั้งจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม ประเด็นลดความรุนแรงนั้น ตั้งใจจะมาพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง เพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆ นั้น ได้มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเดินการและแนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การลดความรุนแรงต่อพื้นที่สาธารณะและลดความรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งทางคณะจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่กระบวนการพูดคุยในโอกาสต่อไป ซึ่งจะมีกำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยในครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ และจะนำประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั้นไปหารือในเวทีการพูดคุยอีกด้วย ทั้งนี้ทางคณะพูดคุยมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลการทบต่อการพูดคุยแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้นำศาสนาในพื้นที่ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุย และยังคงหวังที่จะให้มีการคืบหน้า อันจะเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

ด้าน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทั้งเรื่องการลดความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ต่อกลุ่มเปราะบาง หรือในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ ทั้งหมดจำเป็นต้องนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ภาคประชาสังคมเข้าไปพูดคุยด้วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีมาตรการต่าง ๆ เช่นกัน ซึ่งในวันนี้จะได้หารือกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ถึงมาตรการที่ได้กำหนดไว้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนลดลง ในปีนี้จะได้หารือตลอดจนแนวทางการดำเนินการเดินทางการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป.

——————————