วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ยะลา

01 มี.ค. 2022
336

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.65 ที่ว่าการอำเภอรามัน จ.ยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 2,997 ชุด พร้อมทั้งลงพื้นที่ประสบอุทกภัยมอบแก่ราษฎร ที่ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับอุทกภัย โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยก่อนพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการ หน่วยงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ในห้วงระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 อำเภอ 43 ตำบล 184 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 4,810 ครัวเรือน 18,380 คน เสียชีวิต 1 ราย (อพยพ 14 ครัวเรือน 65 คน) จากนั้นได้ประกอบพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยต่อไป พร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งถึงความห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

พร้อมทั้งเยี่ยมโรงครัวจิตอาสา ในการจัดประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.รามัน ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยในแต่ละวันได้มีการประกอบอาหารปรุงสุก วันละ 5,000 กล่อง และออกเดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่หน้ามัสยิดบ้านสะโต หมู่ที่ 5 บ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1.นายสะแปอิง เจะเลง อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 บ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 2.นายสาการยา สีมายอ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 บ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 3.นายมะดาเม ยูโซะ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 5 บ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน สำหรับในพื้นที่ อ.รามัน พื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด 16 ตำบล 90 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,229 ครัวเรือน 9,053 คน ความเสียหายในเบื้องต้น บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 1,989 หลัง พื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย จำนวน 13,604 ไร่ สัตว์เลี้ยงตาย จำนวน 305 ตัว โค/วัว จำนวน 7 ตัว สัตว์ปีก จำนวน 298 ตัว บ่อปลาเสียหาย จำนวน 58 บ่อ สิ่งสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 แห่ง ถนน จำนวน 2 สาย การได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างหาที่สุดมิได้

 

 

————————–