วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

เบตงฝึกทบทวนด้านยุทธวิธีให้แก่ (ชรบ.) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่

02 มี.ค. 2022
411

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาเนาะแมเราะ ม.4 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกทบทวนด้านยุทธวิธี ให้แก่กำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุด ชรบ.

โดยเฉพาะทักษะในการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีต่างๆ สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งสังเกต และตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย และสามารถรับมือในการแก้ไขเฉพาะหน้า การแจ้งข่าวสารแก่ทางราชการได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และภารกิจที่สำคัญอื่นๆ ของทางราชการอีกด้วย โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอประจำตำบลตาเนาะแมเราะ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง กำนันตำบลตาเนาะแมเราะ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ เข้าร่วมในพิธี

———————-