วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

“ไทย-มาเลย์” ร่วมกันผลักดันเปิดช่องการเดินทางพิเศษ VTL ให้ผู้ฉีดวัคซีนครบ โดยไม่ต้องกักตัว

 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบายงานการเปิดช่องทางพิเศษแบบ Vaccinated Travel Lane (VTL) ระหว่างไทยและมาเลเซีย จะเริ่มแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในกลางเดือนมีนาคมนี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหารือเกี่ยวกับวิธีการเพื่อเปิดช่องทางเดินทางพิเศษระหว่างไทยและมาเลเซียสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วโดยไม่ต้องกักกันโรคแบบ Vaccinated Travel Lane (VTL) ซึ่งทั้งสองฝ่ายตอบรับในการหารือกันอย่างดี

สำหรับการเดินทางทางอากาศ คาดว่าเที่ยวบิน และเส้นทางที่จะใช้สำหรับ VTL ซึ่งสายการบินที่กำหนดจากทั้งสองประเทศอาจจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินสูงสุดถึง 6 เที่ยวบินต่อวันในเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ และสูงสุด 4 เที่ยวบินต่อวันสำหรับเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-ภูเก็ต ในขณะที่เส้นทางเพิ่มเติมอาจเพิ่มได้ตามรายละเอียดของข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการเดินทางเข้ามาเลเซียทางอากาศ น่าจะคล้ายกับมาตรการ VTL ที่มาเลเซียทำกับสิงคโปร์ ซึ่งได้กำหนดว่าผู้เดินทางที่เข้าประเทศมาเลเซียจะต้องทำการทดสอบ RT-PCR สำหรับ Covid 2 วันก่อนออกเดินทาง และอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางถึง จึงจะได้เข้าประเทศโดยไม่มีการกักกัน

การเจรจาเพื่อเปิดการเดินทางโดยช่องทางพิเศษนี้เป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่ง ภายหลังพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย ในโอกาสที่ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะผลักดันเปิดช่องทางเดินทางนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการเปิดพรมแดนระหว่างกันอีกครั้ง คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศฟื้นตัวทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และสร้างกิจกรรมทางสังคมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน หลังจากประสบกับผลกระทบของสถานการณ์ Covid – 19

 

————————