วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโคกโพธิ์ รวมแถวเคารพธงชาติ ในกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก ร้องเพลงชาติไทย”

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. ร่วมรวมแถวเคารพธงชาติ ในกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก ร้องเพลงชาติไทย” ทุกวันจันทร์ ณ ลานรวมพลหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการสำคัญ แก่กำลังพลได้นำไปถือปฏิบัติ โดยประเด็นข้อสั่งการที่สำคัญ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน (omicron) ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงโดยเฉพาะห้วงเดือนเมษายน เป็นห้วงเดือนรอมฎอน (เดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม) เทศกาลวันสงกรานต์ (กิจกรรมรดน้ำดำหัว ของชาวไทยพุทธ) และเทศกาลเช็งเม้ง (ประเพณีไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน ของชาวไทยเชื้อสายจีน) ซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจเป็นความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ฝากทุกคนให้ดูแลตนเอง ไม่ควรรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง หากมีความจำเป็นขอให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

———————-