วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เน้นย้ำกำลังพล สร้างความปลอดภัยห้วงเดือนรอมฎอน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

09 มี.ค. 2022
605

พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ณ พื้นที่ปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลกาตอง (ชคต.กาตอง) และชุดคุ้มครองตำบลยะหา (ชคต.ยะหา) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเชิงรุกตามแผน “พิทักษ์ยะหา กาบัง กรงปินัง 4708” เพื่อกำกับดูแล และเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลฯ ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ ไม่สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในห้วงรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม และวันสงกรานต์ของชาวไทยพุทธ ที่ใกล้ถึงนี้ ซึ่งจะตรงกับเดือน เมษายน 65

——————-