วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

“สนามบินเบตง” ความสำเร็จรัฐบาล ความภาคภูมิใจของคน จชต.

 

วันจันทร์ที่ 14 มีค.65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปทำพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สนามบินเบตง” ณ อ.เบตง จ.ยะลา ถือเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุดลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่มั่นใจจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ และประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ติดตามได้จากรายงาน

นับเป็นความภาคภูมิใจของไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน (ทย.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้สนามบินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา และสามารถที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มีนาคม 2565 นี้ โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปทำพิธีเปิด ซึ่งในวันเดียวกันสายการบินนกแอร์ จะเปิดเที่ยวบินกรุงเทพ – เบตง เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์

 “สนามบินเบตง” ถือเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุด ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน โดยที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะไม่อยากให้เปิดท่าอากาศยานแล้วหยุดให้บริการ และกลับมาเปิดให้บริการอีก ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาท่าอากาศยานร้าง ท้ายที่สุดความสำเร็จก็เกิดขึ้น สนามบินเบตงก็ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ส่งผลให้สนามบินเบตงสามารถให้บริการแบบสาธารณะได้ตามกฎหมาย ใบรับรองฯ นี้เป็นเอกสารที่ยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความพร้อมของท่าอากาศยานเบตง

ที่ผ่านมา ก่อนจะมีการเปิดให้บริการ กระทรวงคมนาคมในฐานะกำกับดูแลกรมท่าอากาศยาน ได้มีการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการสนามบินเบตงมาโดยตลอด เนื่องด้วยระหว่างทางพบปัญหาและอุปสรรคมาก ขั้นตอนมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านการบิน และเพื่อให้การเปิดบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล กระทรวงคมนาคมจึงได้มีการตรวจเช็กความพร้อมก่อนที่จะให้บริการ ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง กล่าวว่า สนามบินเบตงจะเป็นการขยายฐานลูกค้าของการท่องเที่ยวไปแบบยาวๆ เมื่อมีลูกค้าเดินทางเข้าก็ต้องเข้าที่พักหรือโรงแรม รถเช่า ร้านขายของฝากรวมถึงร้านค้าก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

” ’เบตง’ ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอยู่แล้ว เมื่อมีการเปิดสนามบิน จากนี้ไปก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อคนมาท่องเที่ยวมากขึ้น การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจก็จะมากขึ้นตามไปด้วย” นายเอกสิทธิ์ กล่าว

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อเกิดความสำเร็จ ซึ่งเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการภายในปี 2565 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ และความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง สร้างความเจริญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

—————————-