วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

19 มี.ค. 2022
336

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของหน่วยในด้านการข่าว ด้านยุทธการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดยะลา โดยมี นายก้องสกุล จันทราช รอง ผวจ.ยะลา พร้อมด้วย พ.จ.ท. อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา

จากนั้นได้ร่วมรับฟังการชี้แจง โครงการก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูและป้องกันการพังทลายของ Back SIope และ Side Slope โดยเฉพาะบางจุดที่มีหลักเขตแดนระหว่างประเทศ โดยการติดตั้ง Soil Nail เสริมกำลังของชั้นดิน รวมถึงการใช้ Steel Fiber Shot Crete และก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมทั้ง เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนเบตง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

——————————