วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ปรับระดับพื้นที่ควบคุมโควิด-19 เริ่มวันที่ 1 เม.ย.65

20 มี.ค. 2022
513

 

พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด/ได้แก่ จังหวัดตาก/นครนายก/นครปฐม/นครราชสีมา/ นครศรีธรรมราช/บุรีรัมย์/ประจวบคีรีขันธ์/พระนครศรีอยุธยา/พัทลุง/พิจิตร/พิษณุโลก/ระนอง/ระยอง/ราชบุรี/สงขลา/ สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/สุราษฎร์ธานี/อุดรธานี/อุตรดิตถ์

มาตรการ : ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน บริโภคในร้านได้ตามปกติ (ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) พื้นที่เฝ้าระวังสูง 47 จังหวัด/ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์/กำแพงเพชร/ขอนแก่น/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ชัยนาท/ชัยภูมิ/ ชุมพร/เชียงราย/ตรัง/ตราด/นครพนม/นครสวรรค์/นราธิวาส/น่าน/บึงกาฬ/ปราจีนบุรี/ปัตตานี/พะเยา/เพชรบูรณ์/แพร่ มหาสารคาม/มุกดาหาร/แม่ฮ่องสอน/ยโสธร/ยะลา/ร้อยเอ็ด/ลพบุรี/ลำปาง/ลำพูน/เลย/ศรีสะเกษ/สกลนคร/สตูล/สมุทรสงคราม/สระแก้ว/สระบุรี/สิงห์บุรี/สุโขทัย/สุพรรณบุรี/สุรินทร์/หนองคาย/หนองบัวลำภู/อ่างทอง/อำนาจเจริญ/อุทัยธานี/อุบลราชธานี

มาตรการ : ห้ามกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 23.00 น.พื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว 10 จังหวัดได้แก่/กรุงเทพมหานคร/กาญจนบุรี/กระบี่/ชลบุรี/เชียงใหม่/นนทบุรี/ปทุมธานี/พังงา/เพชรบุรี/ภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง)

มาตรการ : จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 23.00 น.

 

————————–