วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ฝ่ายความมั่นคงยะลาคุมเข้มพื้นที่ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน

20 มี.ค. 2022
1647

วันนี้ (20 ม.ค. 65) เป็นวันแรก หลัง ครม. ได้ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ออกไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ถึง 19 มิ.ย. 65 ยกเว้นอำเภอศรีสาคร , อำเภอสุไหงโก-ลก , อำเภอแว้ง , อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอไม้แก่น , อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเบตง , อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ในส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคง จ.ยะลา ที่ด่านตรวจสะเตง ตำรวจ นปพ.ประจำด่านตรวจ นำโดย ส.ต.ต.อานนท์ จันทร์ขาว ได้ตั้งด่านตรวจเพิ่มความเข้มในการปฎิบัติ เน้นตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ต้องสงสัย เป้าหมาย แจ้งเตือน ไม่ติดป้ายทะเบียน สิ่งของวัตถุแปลกปลอม รวมถึงตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวด เพื่อระวัง ป้องกัน สกัดกั้นคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวลักลอบนำวัตถุระเบิด อาวุธปืน เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ย่านชุมชน การค้า สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ เน้นย้ำ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการปฎิบัติตามจุดตรวจ ด่านตรวจต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขณะห้วงที่ผ่านมา คนร้ายยังคงมุ่งหวังก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ กระทำต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหน่วยความมั่นคงได้กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ หลัก รอง ฐานปฎิบัติการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ ตอบโต้ได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ รวมถึงตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อกดดันและจำกัดเสรีภาพของกลุ่มคนร้ายที่อาจเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ปฎิบัติตามมาตรการทางการข่าวในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแล ตรวจสอบ หากมีสิ่งผิดปกติในพื้นที่ให้แจ้ง จนท. ทันที

 

————————-