วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล เน้นย้ำปฏิบัติงานอยู่เสมอ “สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน”

21 มี.ค. 2022
297

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 , กองร้อยทหารพรานที่ 3005 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 บ้านเขาน้ำตก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา และที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลที่ 0105 กองบังคับการกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้กำลังพลได้มีกำลังใจปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุย สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ให้กําลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติการอยู่เสมอ ระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รู้จักการวางแผน และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้อย่างทันท่วงที ใช้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ลาดตระเวนจำกัดเสรีการก่อเหตุ ปิดช่องว่างในการก่อเหตุทุกรูปแบบ ตลอดจนได้ประสานความร่วมมือการทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พลเรือน สร้างการมีส่วนร่วมของกำลังภาคประชาชน และทำงานร่วมกันให้มีความประสานสอดคล้อง

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกฝ่าย ที่ช่วยกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่

—————————-