วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ด่านเบตง เตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ One day trip – Test & Go

24 มี.ค. 2022
1244

วันที่ (23 มี.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาและคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลาเฉพาะสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งมีการติดตามความคืบหน้าการเปิดพรมแดนด่านเบตง

ได้เห็นชอบ สำหรับการเปิดแผนการกำหนดรายละเอียดมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวผ่านด่านพรมแดนเบตง แบบ One day trip (ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยรูปแบบ ATK) และ แบบ Test & Go (ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ,ต้องมีการทำประกันชีวิต, และต้องเข้ารับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Sha plus ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมเปิดด่านเบตงในเร็วๆ นี้

————————–