วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหนังสือให้กำลังใจนายอำเภอรามัน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หลังถูกกล่าวอ้างบิดเบือนข้อมูลในสื่อออนไลน์

24 มี.ค. 2022
490

วันที่ (23 มีนาคม 2565) ที่ศาลากลาง จ.ยะลา นายอาดือนัง เด็งระแม ตัวแทนผู้นำท้องที่ กำนันตำบลอาช่อง/ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรามัน ได้เข้ามามอบหนังสือเป็นกำลังใจแก่นายอำเภอรามัน กรณีถูกกล่าวอ้างและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนในสื่อออนไลน์ ให้กับนายภิรมย์ นิลยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สืบเนื่องจากการปรากฏข่าวสาร/การนำเสนอข้อมูลในสื่อออนไลน์โดยผู้ใช้สื่อ Facebook Page “ข่าวความจริง สามจังหวัดภาคใต้” พร้อมผู้สนับสนุนข้อความได้กระทำการสื่อข้อความและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่โพสต์ จากกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรามัน ที่ 5 ที่ปลิดชีพตัวเองด้วยอาวุธปืนเข้าศีรษะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

โดยกล่าวอ้างว่ามีสาเหตุมาจากนายอำเภอรามัน/ผอ.ศปก.อ.รามัน “หักเงินเดือนจนไม่พอเหลือจ่ายประจำเดือน และในระหว่างป่วยติดโรค COVID-19 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต้องถูกหักเงินเดือนพร้อมเงินเบี้ยเลี้ยงด้วยเช่นกัน” รวมทั้งยังมีการกล่าวอ้างเพิ่มเติมอีกว่า “มีการหักเงินเดือน ชรบ. อีกหมู่บ้านละ 1,000 บาท เป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนได้นำเสนอข้อมูลอื่น 1 อย่างต่อเนื่องที่บิดเบือนความจริง ซึ่งข้อความการสื่อสารตามที่ปรากฎในลักษณะดังกล่าว เป็นเหตุทำให้นายอำเภอรามัน/ผอ.ศปก.อ.รามัน เป็นผู้เสียหายต่อชื่อเสียงถูกเกลียดชัง ในภาพรวมของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอรามันนั้นถูกดูหมิ่น

ในนาม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรามัน ขอเป็นกำลังใจแก่นายอำเภอรามันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ขอแสดงจุดยืนและยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอำเภอรามันต่อไป และขอเรียนยืนยันว่าข่าวสารที่ปรากฏขึ้นในสื่อออนไลน์ มิได้เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทางด้านนายภิรมย์ นิลยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เผยว่า การรับมอบหนังสือดังกล่าวจากตัวแทนกำนัน 16 ตำบล ในพื้นที่อำเภอรามัน ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวแล้ว และคาดว่าพรุ่งนี้ (24 มีนาคม 2565) จะได้รับทราบรายละเอียดและหากมีความผิดตามระเบียบวินัยก็จะดำเนินตามกฎหมายต่อไป และขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยนั้นยึดหลักการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน

—————————-