วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

“ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ” เวทีสภาประชาธิปไตยตำบล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

25 มี.ค. 2022
433

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พันเอก กฤศณัฏฐ์  จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน ร่วมการประชุมเวทีสภาประชาธิปไตยตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานกับผู้นำในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนสภาประชาธิปไตยตำบล เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน, การรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่และสถานศึกษา,การพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางฯ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด, การปรับเปลี่ยน MINDSET ของผู้นำ 4 เสาหลักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการขับเคลื่อน/พัฒนา พื้นที่ในทุกมิติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนอันใกล้นี้ ให้ปลอดภัยไร้โรคโควิด-19

———————–

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี