วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

“Yala fashion show on the skyชูลายผ้าอัตลักษณ์ประจำถิ่น ต่อยอดรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อ 24 มี.ค.65) ที่ จุดชมวิวสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย-มาเลเซีย กิจกรรม “Yala fashion show on the sky” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “Yala fashion show on the sky” ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่น ได้แก่กลุ่มครูผีเสื้อ กลุ่มธาตุดิน กลุ่ม Adel Kraf กลุ่มอาดือนัน กลุ่มนานาไอเดีย กลุ่มศรียะลาบาติก และ Eric Choong ภายใต้ชื่อชุด “ป่าแดนใต้” ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยภริยา ได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วย โดยสวมใส่เสื้อลายผ้ายะลารวมใจ ซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

สำหรับกิจกรรม “Yala fashion show on the sky” เกิดขึ้นจากแนวคิดการออกแบบลวดลาดผ้าป่าแดนใต้  โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทานแก่ช่างฝีมือ เพื่อต่อยอดและเสริมรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจในงานฝีมือวิถีถิ่นอีกด้วย

 

——————–