วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ผู้ว่าฯยะลา ส่งความปรารถนาดี ถึงพี่น้องมุสลิม เนื่องในเดือนรอมฎอน

03 เม.ย. 2022
303

เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญ และเป็นเดือนประเสริฐยิ่งของศาสนาอิสลาม ซึ่งพี่น้องมุสลิม จะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ถือศีลอด หรือปอซอ อย่างเต็มความสามารถ ฝึกความอดทน อดกลั้น ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง เข้มแข็ง โดยงดเว้นอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสาง จนตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการการกระทำที่ศาสนาห้ามตลอดเดือน

สำหรับเดือนรอมฎอน ในปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 ทางด้าน นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ส่งความความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมทุกท่าน พร้อมทั้งชื่นชมพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้ตั้งตนอยู่ในความดี ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดา อันเป็นหนทางสู่ความสุข ความเจริญต่อตนเอง และครอบครัว และขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน มีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สามารถปฏิบัติศาสนกิจในเดือนอันประเสริฐนี้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดยะลา ได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางจังหวัดเองก็ได้ขับเคลื่อนต่อสู้มาได้ แต่สิ่งนี้จะไม่หมดไป จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ที่สำคัญการรับประทานอาหารต้องใช้ยานพาหนะแยกจากกัน และเชิญชวนให้พี่น้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามที่คุณหมอแนะนำ ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง

“รอมฎอน เดือนแห่งศรัทธา นำพาสันติสุข”

————————————–