วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รอมฎอน-สงกรานต์ พร้อมดูแลประชาชนสุดความสามารถ เพื่อลดการก่อเหตุนพื้นที่

03 เม.ย. 2022
707

เข้าสู่เดือยรอมฎอน 1443 แล้ว ฝ่ายความมั่นคงร่วมประชุมหารือถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอด เน้อนย้ำทุกหน่วยได้เปิดแผนเชิงรุกกันเต็มที่ เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งทางหน่วยได้ดำเนินการอยู่ตลอด

สำหรับเดือนรอมฏอนปีนี้ตรงกับวันสงกรานต์ของชาวไทยพุทธด้วย ฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมก็จะดำเนินการไปด้วยกัน ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่คอยแจ้งเตือนข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ ในส่วนของพื้นที่จะปฎิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด

ขณะที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามด่านตรวจจุดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละหน่วย เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และ อส. ประจำจุดตรวจสงกรานต์ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมายแจ้งเตือน รวมทั้งสิ่งของต้องสงสัยอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันเหตุร้าย สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

—————————–