วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

แถลงร่วม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนการพัฒนา จชต. ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (5 เมษายน 2565) นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยพันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และพันตำรวจโท ภนภัค ภานุเดชากฤษ ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลง 3 ฝ่าย ผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดาหลา กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในห้วงเดือนมีนาคม 2565 ศอ.บต. ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กพต. อนุมัติหลักการ 5 โครงการที่ ศอ.บต. นำเสนอ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กพต. และเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้บริหารของ ศอ.บต.และคณะกรรมการ กพต. เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนา เพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2570 ในการฟื้นฟูและทำนุบำรุงความเป็นพหุสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมกิจการทางศาสนาที่เกี่ยวข้องของทุกศาสนา เน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักการทางศาสนา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ อุโมงค์ใหญ่ “ต้าสวุ่ยต้อ”ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองแห่งการพึ่งพาตนเองในด้านการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ – ด่านบูกิตกายูฮิตัม ของมาเลเซียเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย – เนปาล เพื่อส่งเสริมให้คนดี มีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบศาสนกิจ และโครงการจ้างบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายและชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจพประเทศไทย และคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกัน และศอ.บต. จับมือมูลนิธิรวมพัฒน์ ลงนามความร่วมมือ นำเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้นแบบการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนใต้ รวมถึงการดำเนินการลงพื้นที่ต่อเนื่องติดตามคนไร้สัญชาติหลังได้รับสถานะทางทะเบียนราษฯ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึง

ด้านหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนว่า หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องและหนุนเสริมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ด้านการพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือกับผู้แทนบีอาร์เอ็น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 37 ตำบลในทุกอำเภอ และการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ที่ได้มีการดำเนินการกิจกรรมหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา

ขณะที่ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเผยถึงสรุปผลการติดตามคดีสำคัญในห้วงเดือนมีนาคม 2565 ว่า ได้มีการเกิดเหตุก่อความรุนแรง 6 เหตุอาชญากรรมทั่วไป 13 เหตุ เหตุก่อกวน 18 เหตุมีผู้เสียชีวิต 4 ราย แยกเป็น ตำรวจ 2 นาย ทหาร 1 นาย และประชาชน 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 19 ราย แยกเป็น ตำรวจ 2 นายทหาร 11 นาย และประชาชน 6 ราย ออกหมายจับป.วิอาญาคดีความมั่นคง จำนวน 16 หมายจับกุม 4 หมาย หลบหนี 12 หมาย จำหน่ายหมายจับคดีค้างเก่า 3 หมาย รวมจำหน่ายหมาย 7 หมาย ออกหมายจับ ตาม พ.ร.ก.ฯ จำนวน 14 หมาย จับกุม 10 หมาย หลบหนี 4 หมายจำหน่ายหมายค้างเก่า 1 หมาย รวมจำหน่ายหมาย 11 หมาย มีผลคำพิพากษาคดีความมั่นคงของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ และศาลฎีการวม 5 คดี จำเลย 6 คน แยกเป็น จำคุกตลอดชีวิต 3 คน  จำคุกไม่เกิน 50 ปี 3 คน และยกฟ้อง 1 คน ในส่วนของความคืบหน้าคดีสำคัญ มีเหตุลอบวางระเบิดก่อกวนในเขตเทศบาลนครยะลา เหตุแขวนป้ายผ้าและพ่นสีสเปรย์ข้อความ FREE PATANI IS NOT SIAM ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส ๓. เหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา บนถนนสายบาเจาะ – เขื่อนบางลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังตา จังหวัดยะลาและการพิพากษาคดีความมั่นคงที่น่าสนใจ 2 คดี

ทั้งนี้ในการแถลงผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นรายการความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ และการปฏิบัติภารกิจของทั้ง 3 หน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่จะต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

 

——————————-