วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

กลับบ้านสร้างชัยชนะในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

05 เม.ย. 2022
563

พี่น้องประชาชนไทยมุสลิมทุกท่าน ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า “เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงแล้ว ประตูแห่งสวรรค์จะถูกเปิด และประตูแห่งนรกจะถูกปิด และบรรดาชัยฏอนมารร้ายจะถูกล่ามโซ่” (บันทึกโดยบุคอรียฺ มุสลิม และอะหมัด)

ที่ผ่านมาแล้วหรือเร็วๆ นี้ มุสลิมบางคนอยู่ห่างจากคำบัญชาของอัลลอฮฺ โดยไม่มีโอกาสศึกษาอัลกุรอาน หรือนำบทบัญญัติของอัลกุรอานมาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต แต่เมื่อเข้าเดือนรอมฎอนมุสลิมทุกคนต้องทบทวนความสัมพันธ์กับอัลกุรอาน และพิจารณาชีวิตในการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ โดยอยู่ภายใต้แห่งพระบัญชาของพระองค์.อัลลอฮฺตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่.185 ว่า.“เดือนรอมฎอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาให้ฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ” นั่นหมายถึงว่า อัลกุรอานต้องมีบทบาทสูงในชีวิตของมุสลิม ซึ่งฮิดายะฮฺหรือบรรทัดฐานต้องมาจากอัลกุรอาน อัลลอฮฺจึงเตือนให้เราแสวงหาจังหวะที่เหมาะสมสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติตามตัวอย่างที่ถูกต้องในเดือนรอมฎอน หากมุสลิมได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนโดยมีความจริงใจ (อะซีมะฮฺ) ในการทำอิบาดะฮฺ และในการเตาบัตตัว แน่นอนอัลกุรอานจะเป็นกำไรอันล้ำค่าสำหรับเขา แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความยิ่งใหญ่ และความจำเริญของอัลกุรอาน เพราะถ้าหากว่ามุสลิมจะมองเห็นอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเหมือนเดือนอื่นๆ เขาก็จะไม่มีโอกาสทบทวนในความสัมพันธ์กับอัลกุรอาน                    

มุสลิมที่ไม่เตรียมพร้อมในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ย่อมจะเผชิญกับความลำบากในการทำอิบาดะฮฺ โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน แต่มุสลิมที่สามารถปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างเคร่งครัด ขยันทำความดี แสวงบุญ และยืนหยัด ในแนวทางจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนรอมฎอนก็จะถือว่าได้รับชัยชนะ และประสบความสำเร็จ อันเป็นรางวัลใหญ่หลวงสำหรับมุสลิมที่ลงทุน และเสียสละเพื่อรักษาอีหม่าน และสภาพความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ เมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนนี้ จึงขอให้พี่น้องทุกท่านตั้งจิตตั้งใจปฏิญาณตนต้อนรับเดือนรอมฎอนคือจะทำอย่างไรให้ได้รับชัยชนะในเดือนรอมฎอน สามารถต่อสู้กับบรรดาชัยฏอนมารร้ายในคราบมนุษย์ที่จะเบี่ยงเบน บิดเบือน ให้ออกนอกศาสนบัญญัติที่ถูกต้อง ไปประพฤติชั่วร้ายสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คน ต่อสังคม โดยเฉพาะการฆ่าผู้อื่นโดยมิชอบ

ผู้เห็นต่างจากรัฐ ผู้หลงผิด อยู่ห่างไกลครอบครัว ขอจงได้รีบเร่งกลับสู่มาตุภูมิถิ่นฐานบ้านเกิด ละทิ้งการทำชั่วทั้งปวง หันกลับสู่ครอบครัวเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ใช้เวลาอันประเสริฐ มีความศักดิ์สิทธิ์ในเดือนรอมฎอนนี้ ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนา

ที่ถูกต้อง สำหรับภาครัฐได้เปิดโอกาส และช่องทางให้ผู้เห็นต่าง ผู้หลงผิดเคยสร้างความรุนแรงได้เข้าสู่โครงการพาคนกลับบ้านที่ภาครัฐได้เปิดโอกาส และช่องทางไว้ กลับมาต่อสู้ตามแนวทางสันติโดยภาครัฐจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ท่านและครอบครัวสามารถติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้าน ผู้ที่ท่านไว้ใจหรือโทรศัพท์หาแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-1732999 และเบอร์สายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต สร้างครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เป็นคนดีของสังคม ร่วมพัฒนาชาติไทยในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้…

 

————————