วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“อินทผาลัมแทนความห่วงใย” ผบ.ฉก.ปัตตานี ส่งมอบมอบอินทผาลัมและน้ำผลไม้ ให้แก่พี่น้องมุสลิม ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

05 เม.ย. 2022
620

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565) เวลา 11.30 น. ที่ อาคารเรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นประธาน จัดกิจกรรมมอบอินทผาลัม เครื่องบริโภค และงบประมาณ ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งได้มอบอินทผาลัม และน้ำผลไม้ สำหรับบริโภคในช่วงละศีลอด ให้แก่กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 46 ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องมุสลิม ที่ปฏิบัติตนด้วยการแสดงความเคารพภักดีและเชื่อฟังอัลลอฮฺ ซึ่งในเดือนรอมฎอนมีความสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มความยำเกรงต่อองค์อัลลอฮให้มากขึ้น เพื่อต้องการให้เราทำทานมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคัมภีร์กุรอ่านให้มากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีทั้งปวงกว่าเดือนอื่นๆ หัวใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดี หมั่นทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ

ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และตัวแทนของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องไทยมุสลิมด้วยจิตใจที่เมตตา และเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอฝากเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานขอให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลัก D – M – H – T – T – A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ตลอดจนห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงด้วย

———————