วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเฮลิคอปเตอร์ บินด่วน! ช่วยชีวิตประชาชนที่นราธิวาส หลังต้องผ่าตัด เลือดในสมองตีบฉับพลัน

07 เม.ย. 2022
958

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 6 เม.ย.65 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับการประสานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอการสนับสนุนในการลำเลียงช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน จากจังหวัดนราธิวาสไปยังจังหวัดสงขลา ทราบชื่อ คือ นายกูไยดี ต่วนกูจิ ภูมิลำเนา ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องได้รับรักษาด้วยการผ่าตัดลิ่มเลือด ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายหลังได้รับการประสาน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ดัดแปลงไว้สำหรับรองรับภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยจากจังหวัดนราธิวาสไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการด่วน ปัจจุบันคนไข้รายดังกล่าวได้รับการผ่าตัดและมีอาการปลอดภัย

————————