วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เข้มชายแดนไทยมาเลเซียป้องกันขนแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

08 เม.ย. 2022
392

พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีและผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูแลการเดินทางเข้าออกชายแดนไทยมาเลเซีย

เพื่อติดตามการทำงานและแก้ไขปัญหาการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา หลังจากที่เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาหลังจากต้องปิดการเดินทางเข้าออกมา 2 ปี

โดยพบว่าปัญหาหลักขณะนี้คือการลงทะเบียนเดินทางเข้าออกทั้งสองประเทศทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจการลงทะเบียนระบบ Thailand pass ของประเทศไทย และต้องโหลดApp My Sejatere ของมาเลเซีย เพื่อลงทะเบียนเดินทาง ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าออกทั้งสองประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนของจ.สงขลา

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การคัดกรอง และ ดูความเรียบร้อยในขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนสะเดา

พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี กล่าวว่านอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วยังคงเน้นการการคุมพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบค้าแรงงานเถื่อนที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่3 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่องบริเวณแนวชายแดนไทยมาเลเซีย

โดยพบว่ามีการซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวในรูปแบบต่างๆเช่นขนมากับรถบรรทุกพืชผัก รถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้า เพื่อจะตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ก็สามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จ.ระนอง กาญจนบุรี

————————