วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

พบปะสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา มอบอินทผาลัมห้วงเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ

11 เม.ย. 2022
346

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 1000 น.ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ พลตำรวจตรี แวสาแม สาและ ผู้บังคับการการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ เข้าพบ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และผู้นำศาสนา และอิหม่านประจำมัสยิด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการพบปะสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา พร้อมทั้งเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้นำศาสนาในพื้นที่

ในการนี้ ได้มอบอินทผาลัมและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้นำศาสนา เพื่อนำไปมอบให้แก่ พี่น้องมุสลิมไว้ใช้การละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

ทั้งนี้พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า การมาเยี่ยมเยียนพบปะ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องมุสลิม ที่ปฏิบัติตนด้วยการแสดงความเคารพภักดีและเชื่อฟังอัลลอฮฺ ซึ่งในเดือนรอมฎอนมีความสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มความยำเกรงต่อองค์อัลลอฮให้มากขึ้น เพื่อต้องการให้เราทำทานมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคัมภีร์กุรอ่านให้มากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีทั้งปวงกว่าเดือนอื่นๆ หัวใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดี หมั่นทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบความห่วงใย ในนามของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมให้การสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการสร้างรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องไทยมุสลิมด้วยจิตใจที่เมตตา และเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอฝากเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานขอให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลัก D – M – H – T – T – A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

————————-