วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ผบ.ฉก.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง บรรเทาทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

19 เม.ย. 2022
226

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.65 พลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวเพ็ญ ไชยทองเพชร (ผู้ป่วยขาขาด) และนางสาวศิริ แซ่อึ้ง (ผู้ป่วยพิการทางการได้ยิน) พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิต ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลา มีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก พร้อมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ ในทุกๆ ด้าน มุ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ และครอบครัวด้วย

———————–