วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“รอมฎอนสันติสุขดีเกินคาด”ผู้เห็นต่างจากรัฐเข้าร่วมโครงการสานใจสู่สันติอย่างถล่มทลาย

20 เม.ย. 2022
1092

สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ผ่านมาแล้ว 18 ปี  ถึงแม้สถิติความรุนแรงจะลดลง  แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็พยายามหาช่องทางในการก่อเหตุอยู่ตลอดเวลา  ล่าสุดจากผลการพูดคุยสันติสุขของฝ่ายรัฐไทยกับ BRN ที่ประเทศมาเลเซีย ในรอบที่ 4 มีข้อตกลงในการร่วมมือกัน

“ลดความรุนแรงในพื้นที่” ในเดือนรอมฎอน และเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างนั้นเข้าร่วมโครงการสานใจสู่สันติต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ทำให้ผู้เห็นต่างเกือบ 300 คน แห่เข้าร่วมโครงการอย่างถล่มทลาย ขณะที่ฝ่ายหน่วยความมั่นคงได้แสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา  ด้วยการปลดป้ายนำจับออกทั้งหมดในพื้นที่  และยังปล่อยตัวชั่วคราวกับผู้ถูกเชิญตัวในศูนย์ซักถามในแต่ละศูนย์ 

 การร่วมมือกันดังกล่าวของฝ่ายรัฐไทยกับ BRN เห็นเกิดผลดีต่อในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด  โดยเฉพาะเสียงตอบรับของประชาชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับแนวทางการพูดคุยสันติสุข ด้วยการอาศัยห้วงเดือนรอมฎอนสร้างสันติสุข ส่งผลทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ภาพเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ในวันนี้ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือกัน แสดงความจริงใจต่อกันเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ ฟื้นฟูบรรยากาศเก่า ของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขของผู้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อสร้างกระแสสร้างความเข้มแข็งกล้าหาญ ในการปฏิเสธการแบ่งแยกและต่อต้านความรุนแรง การแทรกแซง การยั่วยุ ชี้นำ ทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความรู้สึกใหม่ ที่ทุกคนในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องกลับไปสู่การต่อสู้ด้วยความรุนแรงอีก พร้อมๆ กันนั้นก็ควรสร้างกระแสแห่งการให้อภัย อโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดโอกาส รองรับผู้กลับใจ ให้กลับคืนสู่ทางนำแห่งสันติสุขของพระผู้เป็นเจ้า ในเดือนอันประเสริฐ

 

—————————–