วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ปอซอนี้กลับบ้านอยู่กับครอบครัว ปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอนอย่างมีความสุข

21 เม.ย. 2022
1859

“ ปอซอ” คือการถือศีลอด เป็นคำที่คนมุสลิมพื้นเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกเพี้ยนมาจาก ‘ปูวาซา’ (puasa) ในภาษามลายู ซึ่งมีความหมายว่า การละเว้น การระงับ หรือการอดกลั้น การถือศีลอด หรือ ‘ปอซอ’ ไม่ได้หมายถึง งดรับประทานอาหารอย่างเดียว ผู้ถือศีลอดยังต้องทำความดี ด้วยการลดละการกระทำที่ไม่ดี ทั้งทางหู ตา จมูก ร่างกาย และทางความคิดด้วย  คนท้องถิ่นเรียกเดือนรอมฎอนว่า เดือนปอซอ คำว่า ‘ปอซอ’ หรือ ‘ปัวชา’ ที่จริงมาจาก ‘ปวช’ (อ่านว่า ปะวะชะ) ตรงกับคำว่า ‘บวช’ นั่นเอง คนมุสลิมที่พูดไทยไม่พูดมลายูแถวจังหวัดสงขลาพูดว่า ‘ถือบวช’ แทนการเรียกว่า ‘ปอซอ’

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้จากสื่อต่างๆ ว่าหน่วยงานราชการทั่วประเทศให้ความสำคัญมาก   กับเทศกาลถือศีลอด  เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดสิ่งของมากมาย เพื่อนำไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เช่น อินทผาลัม น้ำตาลทราย  เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเปรียบเสมือนลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในทุกครั้งหากมีโอกาสได้เข้าร่วมในเทศกาลสำคัญต่างๆ  ก็จะมีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและปฎิบัติกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่พี่น้องมุสลิม ถึงแม้นว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนจะไม่ได้ปฎิบัติในการถือศีลอดก็ตาม แต่เราทุกคนก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริมในครั้งนี้ด้วยทำให้คนในชาติ และ ต่างชาติรู้ว่าเราอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเชื่อชาติใดเราอยู่อย่างเข้าใจ เห็นใจ และจริงใจ  ทุกๆศาสนาก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันคือการปฎิบัติดีปฎิบัติชอบตามหลักคำสอนด้วยกันทั้งนั้น  หากแต่มีบุคคลบางกลุ่มที่หวังจะทำลายความดีงาม  ความสามัคคี  ความรักใคร่กลมเกลียว ของเรา บุคคลกลุ่มนี้สร้างแต่ปัญหาและความแตกแยกในสังคมพยายามดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักคำสอนที่ดีมีมาแต่ช้านาน มีความพยายามที่จะทำให้คนต่างศาสนาทะเลาะกันหยิบยกศาสนาและหลักคำสอนขึ้นมาบิดเบือนเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่กลุ่มหรือบุคคลของตนเองต้องการ  เราทุกคนอย่าหลงผิดและหลงเชื่ออย่าตกไปเป็นเครื่องมือในการทำลายความสงบสุขของเรา  ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกศาสนาอยู่ด้วยความเข้าใจ เห็นใจ และจริงใจ รักใคร่กลมเกลียว แล้วช่วยกันผลักดันกลุ่มหรือคนเลวให้ออกไปจากสังคมที่ดีของเรา

เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐเป็นเดือนแห่งการสร้างบุญมีผู้ใดปฎิบัติดีปฎิบัติชอบตามหลักคำสอนของ อัลลอฮ์  สุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็จะได้รับบุญเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นตลอดไป   เดือนอันสำคัญนี้ภาครัฐให้ความสำคัญ เพื่อต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ อย่างแท้จริง ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกผู้ก่อความไม่สงบ กลับมาเยี่ยมบ้านในเดือนศักดิ์สิทธิ์ได้ เพื่อได้ปฏิบัติศาสนกิจ กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม นี้

————————–