วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“ปักหมุด” รองรับนักท่องเที่ยว “ดันเบตง” สู่ความยั่งยืน

ภาครัฐ – เอกชน พร้อมใจปรับตัวสู่มาตรฐานใหม่ ปักหมุด รองรับนักท่องเที่ยว ดันเบตง สู่ความยั่งยืน พร้อมจัดแคมเปญส่วนลด 30 – 40 % ของอัตราค่าที่พักและส่วนลด 10 % ค่าอาหาร แก่ผู้ใช้บริการผ่านสายการบิน

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมหารือกับส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว จากทั่วประเทศไทยที่จะเดินทางเข้ามากับสายการบินนกแอร์ ภายใต้แคมเปญ “เบตง บินตรง เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์” ที่จะนำร่องรอบแรกในเที่ยวบินเช่าเหมาลำแบบเชิงพาณิชย์เที่ยวบินที่ DD – 622 ดอนเมือง – เบตง ในวันที่ 29 เมษายน 2565 นี้ โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมประชาสัมพันธ์ นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่อำเภอเบตง ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ด้านการอำนวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว การจัดตั้งจุดคัดกรองโควิด 19 การปรับทัศนียภาพและดูแลด้านสุขลักษณะบริเวณโดยรอบ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลบุคลากรทางแพทย์ เครื่องมือที่ครบวงจร มีรถพยาบาลประจำจุดพื้นที่เสี่ยง รวมถึงมีการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมีการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับมัคคุก์เทศท้องถิ่นหรือไกค์นำทาง ตลอดจนการให้บริการของรถโดยสาร ซึ่งจะมีการจัดระเบียบการให้บริการที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อำเภอเบตงจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลบริหารจัดการ และคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว

นางสาวเมรชา อร่ามอรุณศรี ผู้ประกอบการชมรมร้านอาหารและคาเฟ่อำเภอเบตง กล่าวว่า ขณะนี้ร้านอาหารในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ซึ่งร้านอาหารในแต่ละร้านส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานสัญลักษณ์ SHA Plus ของสถานประกอบการอยู่แล้ว อีกทั้งยังได้มีการตกลงกันภายในชมรมของร้านอาหารถึงความร่วมมือที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับสายการบินนกแอร์และมาใช้บริการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะได้รับส่วนลด 10 % ในการรับประทานอาหาร ดังนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจว่าร้านอาหารหรือสถานประกอบการไม่คิดเอารัดเอาเปรียบและฉวยโอกาสทางการค้าอย่างแน่นอนเรามีความจริงใจ ที่ต้องการทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจและเกิดความรู้สึกอยากจะกลับเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงอีก

ขณะที่ด้านนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวด้วยว่า สถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งโรงแรม และโฮมสเตย์ในพื้นที่ ขณะนี้ได้มีการปรับและเตรียมความพร้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและเป็นผู้โดยสารจากสารการบินนกแอร์จะได้รับส่วนลดในการให้บริการ 30 – 40 % ของอัตราค่าที่พัก ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อต้องการดึงความเชื่อมั่นและฟื้นเส้นทางสายการบินกรุงเทพ – เบตงอีกครั้ง ที่จะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 เมษายน 2565 นี้ จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในวันอังคาร ศุกร์และอาทิตย์

และนอกจากนี้ทุกภาคส่วนจะมีการเตรียมหารือจัดรูทแพคเกจ การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างจุดขายของความงดงามในพื้นที่ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ซึ่งนอกจากจะท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาแล้ว ก็จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความงดงาม น่าหลงใหลไม่แพ้พื้นที่ใดๆ ทั้งนี้เพื่อทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่รู้จักและก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

————————-

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา