วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าสู่ 10 วันสุดท้าย เดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมถือปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดอย่างเคร่งครัด

23 เม.ย. 2022
668

เข้าสู่ 10 วันสุดท้าย เดือนรอมฎอน (เอี๊ยะติกาฟ) การพำนักอยู่ในมัสยิดโดยมีเจตนาปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮฺเจ้า เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายในสังคม เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ บรรยากาศที่มัสยิดนูลกามีละห์ บ้านบันนังดามา หมูที่ 1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ได้ถือปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดอย่างเคร่งครัด มีการประกอบศาสนกิจ ละหมาด การท่องอัลกุรอ่าน เพื่อตั้งอยู่ในความดี

นายอับดุลเลาะ เปาะจิเส็ง คอเต็บ/เลขานุการชมรมคอเต็บอิหม่ามอำเภอกาบัง เปิดเผยว่า จากสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลต่อการประกอบศาสนกิจ ในห้วง 10 วันสุดท้าย ของเดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ได้ ตระหนักถึงผลการปฏิบัติศาสนกิจในห้วง 10 วันสุดท้าย (เอียะอฺติกาฟ) เป็นอย่างมาก เพราะว่าสิ่งที่คาดหวัง ในเรื่องของการให้อภัย ที่พระผู้เป็นเจ้าส่งมานั้น นอกจากว่าเราต้องใกล้ชิดกับผู้สร้างแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมัสยิดวางไว้ ในช่วงกลางวันพี่น้องจะไปทำงานตามปกติ แต่ช่วงกลางคืนจะถือการปฏิบัติอย่างเข้มข้นและเคร่งครัดกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการละหมาด การท่องอัลกุรอ่านจะเน้นหนัก พร้อมทั้งการบ่มเพาะเยาวชน ในปีนี้มีการดึงเยาวชนมามีส่วนร่วมในการที่เข้ามาเอียะอฺติกาฟ เป็นจำนวนมาก ได้มาอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ ทำกิจกรรมร่วมกัน ในฐานะเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งในการทำความดี พี่น้องมุสลิมมีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่องการวางกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ผลบุญในการปฏิบัติศาสนกิจ ในช่วง 10 วันสุดท้ายโดยเฉพาะในคืน ลัยละตุลก็อดร์ เปรียบเสมือนทำความดี 1000 เดือน ก็เท่ากับ 84 ปีกว่าๆ ฉะนั้นในปีหนึ่งในเดือนรอมฎอน อันศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนที่จะมารวมตัวกันตรงนี้เพื่อทำความดี ผลบุญตรงนี้ จะส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จ


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา