วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ผบ.ฉก.ทพ.47 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เน้นย้ำนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4

28 เม.ย. 2022
459

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 พ.อ.สุรศักร ทั่วด้าว ผบ.ฉก.ทพ.47 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 ในพื้นที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อพบปะพูดคุย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 โดยให้กำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ และไม่สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการในการระวังป้องกันพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ ณ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 (4713) ในพื้นที่ บ.ปะแต บ้านบายอ ต.ปะแต และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 (สสน.) บ้านฆอรอราแม บ้านตะโล๊ะเว ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกควบคุมพื้นที่ ตามแผน “ยุทธการพิทักษ์ ยะหา กาบัง กรงปินัง 4708” ในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

ทั้งนี้ ผบ.ฉก.ทพ.47 ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยให้เป็นไปตามนโยบาย และสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ไม่สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่ปฏิบัติการฯ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 (สสน.) ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

——————-