วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน จชต. “ชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น”

29 เม.ย. 2022
377

วันที่ (28 เม.ย.65) นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย ดร.สตีเวน จี.โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และคณะฯ เข้าพบรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการพัฒนา โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. หัวหน้าส่วนงานการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศอ.บต.

 

อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนมองว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่สวยงามน่าประทับใจและมีสิ่งดึงดูดต่างๆให้มาท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นกันเองด้วย นอกจากนี้ยังได้แนะนำโครงการ TOGETHER ที่องค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for international Development – USAID) ได้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสนใจมิติด้านการพัฒนาที่ศอ.บต.ได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในห้วงโรคระบาดโควิด-19 อาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในพื้นที่ การพัฒนาเมืองต้นแบบจะนะรวมถึงการรับทราบถึงแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ด้าน รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและคณะจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for international Development – USAID) ที่ได้ให้เกียรติมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบทบาทและภารกิจของ ศอ.บต.นั้นเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาและเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม (พุทธ/มุสลิม/จีน) และด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก หากประชาชนในพื้นที่มีรายได้ อยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ ก็จะทำให้สังคมในพื้นที่ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถถลดเงื่อนไขที่อาจจะนำไปสู่การก่อความสงบในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจที่จะทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ และในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล ภายใต้ชื่อ Amazaen Jungle Trail มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคมนี้ โดยขณะนี้มีนักวิ่งเทรลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ สมัครร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเปิดการท่องเที่ยวให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ก็จะสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ อีกทั้งยังเป็นโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสวยงามให้กับทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วย

ทั้งนี้ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และคณะฯ มีกำหนดเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 พร้อมพบปะผู้บริหารระดับสูงในแต่ละพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาต่อไป

————————