วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

มาเลย์เปิดด่านวันแรก คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เริ่มเดินทางเข้าด่านพรมแดนเบตง อย่างต่อเนื่อง

06 พ.ค. 2022
459

ด่านบูเก็ตบือราเป็ต กิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เปิดด่านวันแรก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก  คนไทย และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เริ่มเดินทางเข้าด่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่อง

วันที่ (5 พ.ค. 65)  ที่ด่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา เริ่มคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เริ่มเดินทางเข้าด่านพรมแดนเบตง  จังหวัดยะลา   หลังจากด่านบูเก็ตบือราเป็ต กิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เปิดด่านวันแรกของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกเป็นวันแรก   โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกรกร เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง  เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เบตง  เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 ทหารชุดป้องกันชายแดน ที่ 4  ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดน และ อำนวยความสะดวกและคัดกรองคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดยะลาผ่านทางด่านพรมแดนเบตง หลังจากที่ต้องระงับการเดินทางมาตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ปี โดยมีรถโดยสาร รถ taxi ส่วนบุคคล ที่วิ่งด่านพรมแดนเข้าเมืองเบตง ต่างมารอรับนักท่องเที่ยวหลังด่านพรมแดนเปิด หลังปิดมาเกือบ 3 ปี 

โดยบรรยากาศที่ด่านพรมแดนเบตง ในช่วงเช้าตั้งแต่เปิดด่านตามปกติในเวลา 05.00 น.ได้มีชาวไทยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยทุกคนต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำด่านพรมแดนฯ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมและบุคคลต้องสงสัยอยู่ตลอดแล้วจึงจะเข้าสู่พิธีการผ่านแดนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเบตงและศุลกากรเบตงตามลำดับ แม้จะมีคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนไม่มากที่เดินทางเข้ามาในวันนี้  จากการลงทะเบียนเดินเข้าประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ว่าในช่วงแรกเป็นเหมือนการประเมินสถานการณ์ของคนไทยและคนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย ก่อนถึงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศในช่วงโควิดคลี่คลาย หลังจากนั้นจึงค่อยจะมีคนเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดป้องกันชายแดน ที่ 4 และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตง ได้ทำการตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการนำสิ่งของผิดกฎหมาย และรับจ้างนำบุคคลเข้าประเทศ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนเบตงได้คุมเข้ม ทั้งการขนส่ง และการเข้าออกของคนไทยที่เดินเข้าออกประเทศ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายภายหลังเปิดด่านพรมแดน

ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุข จึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการเปิดจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

—————————