วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

การเปิดพื้นที่พูดคุยกับทุกกลุ่มเป็นไปตามแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุข “มิใช่ทฤษฏีสมคบคิด”

11 พ.ค. 2022
1152

ตามที่ได้มีการโพสต์ข้อความในเพจข่าวความจริงสามจังหวัดภาคใต้โดยผู้ใช้นามว่า “ชาญ วิชาญ “ได้โพสต์ภาพแม่ทัพภาคที่4และแกนนำกลุ่มพูโลพร้อมข้อความกล่าวหาว่าภาครัฐร่วมกับนักการเมืองในพื้นที่ใช้ทฤษฏีสมคบคิดกับกลุ่มขบวนการในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อทำลายพี่น้องชาวไทยมลายูใน3จชต.และต่อมาได้มีการแชร์ข้อความดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง

กอ.รมน.ภาค4สน.ได้ตรวจสอบภาพดังกล่าวแล้วเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2562ในขณะที่พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์(ยศในขณะนั้น)ซึ่งเป็นเลขาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจชต.ได้ร่วมคณะพูดคุยเดินทางไปพบปะกับแกนนำกลุ่มขบวนการต่างๆซึ่งพำนักในต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายของกระบวนการพูดคุยที่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มที่ต้องการร่วมสร้างสันติสุขเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจชต.ซึ่งการไปพูดคุยดังกล่าวมิใช่ไปโดยลำพังแต่อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมและรับรู้จากหลายภาคส่วน

อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบเพจข่าวความจริงสามจัวหวัดภาคใต้กลับพบว่าเป็นเพจจัดตั้งในลักษณะปกปิดสถานะเช่นเดียวกับอีกหลายๆเพจโดยได้เคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงและเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จโจมตีการปฏิบัติงานของกอ.รมน.ภาค4สน.และรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ในเชิงข้อมูลข่าวสารกับพรรคการเมืองบางพรรคที่เคลื่อนไหวโจมตีสถาบันและรัฐบาลอยู่ในขณะนี้

สำหรับกรณีล่าสุดก็เช่นเดียวกันได้พยายามเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นทฤษฏีสมคบคิดกับกลุ่มขบวนการเพื่อทำลายล้างพี่น้องชาวไทยมลายูในพื้นที่จชต.ซึ่งเป็นอีกความพยายามจากเพจดังกล่าวที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของแม่ทัพภาคที่4และกอ.รมน.ภาค4สน.รวมทั้งมุ่งทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจชต.ที่กำลังมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนและเป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จชต.จึงใคร่ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลข่าวสารจากเพจดังกล่าวและเพจเครือข่ายด้วยความระมัดระวังเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือผู้ไม่หวังดี ดังหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นตราบจนปัจจุบัน 

“โดยขอยืนยันว่ากอ.รมน.ภาค4สน.ยังคงยึดมั่นในเจตนารมย์การแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาลและผอ.รมน.ภาค4เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป”

 

———————–