วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แพทย์ยะลาชี้ ฉีดวัคซีน-เคร่งครัด ดูแลตนเอง วิธีที่ป้องกันดีที่สุดไม่ให้เป็นโควิด-19

13 พ.ค. 2022
318

จากสถานการณ์โค ระลอกมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน พบว่า จ.ยะลา มีผู้ป่วยสะสม 9,516 ราย รักษาหายแล้ว 25,070 ราย โดยผู้ที่รักษาหายแล้ว หลังจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นครั้งแรก บางราย จะรู้สึกมีอาการหลงเหลือต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะพบมากในผู้สูงอายุ คนอ้วน และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยอาการ จะมีตั้งแต่ 1 เดือน หรือ มากกว่า 4-6 สัปดาห์ ซึ่งเรียกว่า Long COVID คือ อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19

ทางด้านแพทย์โรงพยาบาลยะลา ได้แนะพี่น้องประชาชน กลุ่มอาการลองโควิด (Long Covid-19) อย่าตื่นตระหนก ให้ดูแลรักษาตัวเอง และสังเกตอาการ ว่าเข้าข่ายหรือไม่ หากยังมีอาการรีบปรึกษาแพทย์ ส่วนการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เป็นโควิด19 ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด19 เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดีที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และไม่ไปในพื้นที่ที่แออัด หรือแหล่งชุมชน

นพ.ธันยวีร์ เสริมแก้ว อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลยะลา ได้เผยว่า อาการลองโควิด จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นตอนเป็นโควิดแล้วยังไม่หายหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ นับตั้งแต่ช่วงที่เราเป็นโควิดไปจนถึงภายหลังสามเดือนที่เป็น โควิด-19 ถ้าในสามเดือนอาการนี้ยังไม่หายแล้วเรายังหาเหตุอื่นของอาการนี้ไม่ได้จะถือว่าเป็นลองโควิด การป้องกันอาการลองโควิด คือ ป้องกันทางเดียว ไม่ให้เป็นโควิด ป้องกันผลที่จะเกิดมาจากการเป็นโควิดได้

ปัจจุบันวัคซีนทางเลือกมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะป้องกันการเป็นโควิดอยากแนะนำให้บุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนให้ครบรวมถึงเข็มกระตุ้นด้วย

 

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลา ปัจจุบันพบมีผู้ที่เข้าข่ายเป็นลองโควิดมากขึ้น โดยช่วงหลังจะเจอในวัยหนุ่มสาวและคนทำงาน เพิ่มขึ้นด้ว สำหรับ การสังเกตว่าเป็นลองโควิดหรือไม่นั้น ให้ลองสังเกตอาการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาการตอนที่เป็นโควิดแล้วยังไม่หายหรือว่าอาการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายหลังการเป็นโควิดอาการที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่แปลกแต่จะต้องดีขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปควรจากค่อยค่อยดีขึ้นภายในสามเดือนควรจะหายสนิทถ้าอาการไม่ว่าอาการอะไรก็ตามแต่ยังไม่หายสนิทภายในสามเดือนให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นลองโควิด และเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการในการรักษาอีกครั้งว่าใช่ลองโควิดหรือเปล่าเพื่อวางแผนในการรักษาต่อไปด้วย

ลองโควิดไม่ได้เกิดขึ้นในทุกรายคนที่จะเป็นลองโควิดอย่างแรกเป็นคนที่เป็นโควิดแล้วรุนแรง หรือสองมีต้นทุนสุขภาพไม่ได้ดีอยู่ก่อนอาจจะมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้สูงอายุอยู่ก่อน ถ้าไม่อยากจะเป็นลองโควิดเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดสองภาวะนี้กับเราโควิดถ้าจะป้องกันไม่ให้รุนแรงก็คือฉีดวัคซีนหรือสุขภาพของเราให้แข็งแรงการที่เราจะมีสุขภาพต้นทุนสุขภาพที่แข็งแรงจะต้องทานอาหารที่สุขสะอาดปลอดภัยออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเราให้แข็งแรงหากสมมุติเราพลาดติดโควิดขึ้นมาอาการของเราจะได้ไม่รุนแรงอาจจะเป็นลองโควิดที่รุนแรงและเป็นอยู่นานก็จะน้อยลงด้วย

 

————————-