วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ยะลา

18 พ.ค. 2022
412

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา เวลา 08.50 น. เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต

โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหร อ.ธารโต พระราชทานสิ่งของแก่ ด.ต.หญิงซารีป๊ะ กูวิง ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก่ผู้แทนชาวบ้าน เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียน ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ครูใหญ่โรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง

จากนั้นผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน ข้างเกรียบฟักทอง ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพช่างตัดผม ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการนับเลข จากนั้นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ เฝ้าฯ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่องร่างกาย ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด.และศิษย์เก่า จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา

เวลา 11.05 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมให้การต้อบรับ เสด็จเข้าอาคารสมเด็จย่า พระราชทานสิ่งของแก่ด.ต.ซาพาวี เจ๊ะเงาะ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2 ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก่ผู้แทนชาวบ้าน เสด็จเข้าห้องทรงงาน ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ครูใหญ่โรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Parts of Piant ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2 ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพทำผ้าบาติกและช่างตัดผม ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ขัหมาก กล้วยแปรรูปข้างเกรียบมะละกอ กาละแมหน่อไม้ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2 เฝ้าฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด.และศิษย์เก่า จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมีนักเรียน จำนวน 45 คน ชาย 21 คน หญิง 24 คน โดยมี พลตำรวจสมัครสมพงษ์ รัตนรักษ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 151 คน มี ด.ต.ซาพาวี เจ๊ะเงาะ ทำหน้าที่ครูใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2515 เนื่องจากในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

มีการเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) และขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) มากในขณะนั้น ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 9 (กก.ตชด.9 เดิม) ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่โดยการนำของ ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ แขวงโสภา (ยศในขณะนั้น) และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ต้องการได้รับการศึกษา ให้มีความรู้เพื่อที่จะได้พัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงได้ร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่สร้างอาคารชั่วคราวซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดินของราชพัสดุ จำนวน 26 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน คือ โรงงานยาสูบ ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เป็นจำนวน 50,000 บาท และข้าราชการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 9 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคสมทบอีก 70,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2516 สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี เสด็จทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ 2” ในปี 2522 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคยะลา สนับสนุนก่อสร้างอาคารห้องสมุด ในปีการศึกษา2543 กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดยะลา สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารสหกรณ์ จำนวนเงิน 350,000 บาท และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ผบช.ตชด.ได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,825,000 บาท และ บช.ตชด.ได้มอบเงินสมทบ จำนวน 175,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ปีการศึกษา 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดยะลา ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท ปีการศึกษา 2562 ธนาคารออมสิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด จำนวนเงิน 200,000 บาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและทรงตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนและ ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2527, ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2537, ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2541 , ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 , ครั้งที่ 5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 , ครั้งที่ 6 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 และครั้งที่ 7 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณภาพ ร.ต.อ.สมานมิตร ไชยฎกษ์ ส.ต.พนบเทียม อนันทวัน ด.ต.เฉลิมพล แวหาบะ ด.ต.ปรมินทร์ นาทองเจริญสุข ด.ต.อำนวยวิทย์ รักษากิจ กก.ตชด.44  ร.ต.พรชัย  ศักดิ์ศรีนาวา ช่างภาพ มทบ.46  ช่างภาพ ส.ปชส.ยะลา

———————————-

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา