วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

หน่วยความมั่นคงยะลา จัดกำลังชุด รปภ.ครูดูแลเข้มเปิดเทอมใหม่ในปี 65

18 พ.ค. 2022
561

หน่วยความมั่นคง จ.ยะลา ได้จัดกำลังชุด รปภ.ครู ทหาร อส. คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ให้กับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านลิมุด ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่รอบนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับคณะครู สำหรับการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ในปี 2565 ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกในทุกพื้นที่ปฏิบัติตามแผนมาตรการ รปภ.ครู ในช่วงเปิดเทอมอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนบ้านลิมุด ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองนักเรียน ด้วยการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะให้นักเรียนเข้ามาในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย

ส่วนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละห้องมีการนั่งเรียน โดยเว้นระยะห่างครู และนักเรียน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ทางคุณครูประจำห้องเรียนได้เน้นย้ำนักเรียนที่หยุดเรียนไปนานร่วมปีให้เร่งฟื้นฟูการอ่าน และการพูดภาษาไทย หลังจากหยุดเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 ไปนานนักเรียนอยู่ที่บ้านพูดแต่ภาษาถิ่นทำให้พูดภาษาไทยไม่คล่อง

ครูนุรไลลา บือราเฮง ครู รร.บ้านลิมุด รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านลิมุด บอกว่า ทางโรงเรียนได้ยึดมาตรการ 667 เป็นหลักในการป้องกันโควิด-19 มีจุดคัดกรอง ถ้านักเรียนอุณหภูมิผ่าน จะมีบัตรให้สามารถเข้าห้องเรียนได้ แต่ถ้ามากกกว่า 37.6 องศา ก็จะให้ทางผู้ปกครองรับกลับเลย ถ้าผู้ปกครองกลับไปแล้วก็จะมีจุดพักคอย โดยเมื่อวาน 17 พ.ค.65 ในวันแรกที่เปิดเรียน ยังไม่พบนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ปกครองที่ทราบว่าลูกไม่สบายก็จะโทรมาลา คุณครูแล้ว ส่วนภายในโรงเรียนก็ได้จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง นักเรียนอยู่ตามจุด รับประทานอาหารในห้องเรียน พาช้อน แก้วส่วนตัวมาเอง รวมถึงผ้าละหมาด โดยจะให้ละหมาดในห้องเรียน ไม่มีการรวมกลุ่มกัน สำหรับกิจกรรมลูกเสือตอนนี้ก็งดการรวมตัวให้จัดเฉพาะกลุ่มในห้องไปก่อน

ทางด้านครูมารีเย๊าะ โสสะ ครู รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน บอกว่า ทางโรงเรียนจะแบ่งพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงไว้ รองรับ และจะมีจุดกักตัว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับผู้ปกครองทันทีหากพบมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

สำหรับโรงเรียนบ้านลิมุด เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านลิมุด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลไปจนถึง ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน 116 คน บุคลากร 11 คน โดยมี นาง รัตติญา พรุเพชรแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

—————————–