วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ด่านตรวจ จุดสกัด  ป้องกัน สกัดกั้น คนร้ายก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่

22 พ.ค. 2022
938

 ด่านตรวจ จุดสกัด  POP UP พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นั้นถือเป็นเรื่องปกติและชินตามากภาพการตั้งด่านตรวจต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งด่านแต่ละด่านนั้นมีไว้เพื่อ ตรวจค้นบุคคล หรือ ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ ไม่ให้คนร้ายมีโอกาสหลบหนีออกจากพื้นที่ตรวจค้นอาวุธ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทําผิด ค้นหาสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ยานพาหนะต้องสงสัย เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิด และตัดช่องโอกาสในการก่อเหตุรุนแรง

มองกลับกันเพราะหากเราตัดความอคติออกไปได้ ด่านตรวจ จุดตรวจมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย และยังมีภาพความน่ารักของคนในพื้นที่ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ภาพยิ้ม มีความเอื้อเฟื้อให้กัน ร่วมถึงการเป็นมิตรที่มีต่อกัน

ซึ่งมันทำให้ภาพความโหดร้าย เหตุความรุนแรงในพื้นที่ดูเบาบางลงได้ ด่านตรวจเป็นเสมือนเกราะป้องกัน สิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันและให้ความปลอดภัยกับคนในพื้นที่มากกว่าสร้างความเดือดร้อน

แต่ก็นั้นแหละ…..ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบด่านตรวจ เพราะพื้นที่นี้ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น คนที่ไม่ชอบด่านตรวจอย่างโจรผู้ร้ายก็คงไม่อย่าให้มีด่านเกิดขึ้น เพราะมันไปจำกัดการทำงานของกลุ่มคนร้าย มันแค่คนร้ายที่จ้องจะทำร้ายชีวิตคนอื่น เลยไม่ชอบไม่อยากให้มีด่านาตรวจ

———————————