วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ ผู้เสียสละพัฒนาบ้านเกิด

23 พ.ค. 2022
821

ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขอำเภอห้วยยอด ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำเยาวชนจิตอาสา ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา ร้อยรัก(ษ์)ดวงใจ เชื่อมสายใยจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านควนพญา ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

พลตรีรักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ ระดับภาคใต้ ช่วงหนึ่งของการให้โอวาท พลตรีรักชาติ ได้กล่าวชื่นชมเยาวชนจิตอาสาทุกคนว่าเป็นผู้เสียสละในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีอายุน้อยแค่ช่วง 15-18 ปี ก็สามารถกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจ และฝากให้เยาวชนจิตอาสาทุกคนได้รักษาอุดมการณ์แห่งการมีจิตอาสานี้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองสืบไป

นายธีรวัฒน์ สุทธินนท์ ประธานชมรม จศน.จังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา และได้ทำการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพมาแล้วหลายพันคน โดยทุกๆกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัวประมาณ 200-300 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ในกิจกรรมครั้งนี้ มีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมจากหลายจังหวัด อาทิเช่น นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ปัตตานีและตรัง

ทั้งนี้ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ทางชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการสรรหา พัฒนาและรักษาไว้ จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ มาแล้ว 6 ค่ายด้วยกัน มีเยาวชนจิตอาสาผู้ผ่านการพัฒนาไปแล้วกว่า 300 คน

—————————