วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

รู้เท่าทัน “ภัยแทรกซ้อน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

29 พ.ค. 2022
1019

ปัจจุบันปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะเกิดจากปัจจัยที่ถูกนํามาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ ชาติพันธุ์ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่แล้ว จาก 1 ใน 3 ของเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่เกิดจาก “ภัยแทรกซ้อน” เช่น ยาเสพติด น้ำมันเถื่อน การค้ามนุษย์ และกลุ่มอิทธิพล

จากสถานการณ์วันที่ 25 พ.ค.65 คนร้ายลอบวางระเบิดและปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจน้ำตากใบ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ขณะนี้กำลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล อาการเบื้องต้นปลอดภัยดี นอกจากนี้ในวันที่ 26 พ.ค. 65 ยังมีการก่อเหตุวางระเบิดอีก 3 จุด ได้แก่ จุดวางระเบิดเสาไฟฟ้า 7 ต้น จุดวางระเบิดและโรยตะปูเรือใบ และจุดวางระเบิดข้างถนนบริเวณบ้านศรีพงัน ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุระเบิดอยู่ห่างจากร้านสะดวกซื้อ 500 เมตร สร้างความหวาดระแวงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ปัจจัยในการก่อเหตุครั้งนี้เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบจากกลุ่มผู้เห็นต่างที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงยุติความรุนแรง หรือเกิดจากการตอบโต้จากกลุ่มภัยแทรกซ้อนที่เสียผลประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นในห้วงที่ผ่านมา ทั้งการเข้าไปตรวจค้นคลังสินค้าหนีภาษี การกวาดล้างยาเสพติด การกวาดล้างจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งผลประโยชน์จำนวนมหาศาลที่ได้จากสิ่งผิดกฎหมาย บางส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มขบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจเป็นแหล่งเงินทุนหรือท่อน้ำเลี้ยง สร้างสถานการณ์ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นปัญหาต่อความมั่นคงในระดับชาติอีกด้วย

จากความพยายามของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เพียงลำพังนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการช่วยสอดส่องดูแล และสังเกตการณ์ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ จะเป็นการช่วยลดอุบัติการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางนึง ความแตกต่างกันด้วยชาติพันธุ์ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นเสน่ห์อันสวยงามในดินแดนแห่งนี้ ถึงแม้จะแตกต่างแต่เราไม่แตกแยก ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะลดลงได้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม.

————————-

———————————-