วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เยาวชนร่วมใจจิตอาสา บูรณศาสนสถานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

30 พ.ค. 2022
1355

เมื่อวันที่ (29 พ.ค. 65) ที่วัดคชศิลาวนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพสลาตัน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 บูรณศาสนสถาน ร่วมทาสี ทำความสะอาด เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 , สมาชิกจิตอาสา 904 ภาค 4 , กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 , สมาชิกอาสารักษาดินแดง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ในพื้นที่ ตลอดจนโฆษกชาวบ้าน ร่วมในกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพสลาตัน เป็นครั้งที่ 3 นำโดยนายอิสกานดา สาแม นายกสมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพสลาตัน เพื่อส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียบประเพณีต่างศาสนา เพื่อให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว จะมีการส่งมอบรั้ว-กำแพง ให้แก่วัดคชศิลาวนาราม และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

———————-