วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

1 มิ.ย.65 “คนพร้อมรถ”เข้า-ออกด่านนราธิวาส-กลันตันประเทศมาเลเซีย

31 พ.ค. 2022
2294

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก พ.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมพบปะหัวหน้าสำนักงานขนส่งประจำรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาส-กลันตัน ให้บุคคลที่ลงทะเบียนตามมาตรการของแต่ละประเทศสามารถนำยานพาหนะเข้าออกตามช่องทางด่านพรมแดนทั้ง3 แห่ง ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนด

 ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญในการเดินทาง คือ คนไทยที่มีความประสงค์จะเข้าประเทศมาเลเซีย ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หากเป็นวัคซีนซิโนแวค หรือหรือซิโนฟาร์ม และวัคซีนไขว้ทุกยี่ห้อ ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น อายุ 60 ปีขึ้นไปต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เด็กอายุตั้งแต่ 17 ปีลงมา ไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องการฉีดวัคซีน ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสตามเงื่อนไข ต้องทำวัคซีนพาสปอร์ต ก่อนลงทะเบียนในแอป MySejahtera และกรณีผู้ติดตาม อายุ 17 ปีลงมา หรือผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถกรอกข้อมูลของผู้ติดตามในช่องManage Dependents ในแอปMySejahtera โดยสามารถนำยานพาหนะเข้าประเทศมาเลเซียได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนำยานพาหนะเข้า แต่ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการ ใบขับขี่สากล คู่มือรถฉบับแปลภาษาอังกฤษ ทำประกันรถ รถบุจำนวนบุคคลที่เดินทางมาพร้อมรถ โดยทุกคนต้องมีชื่อที่ได้รับอนุมัติในแอป MySejahtera

สำหรับชาวมาเลเซียที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไประเทศไทย ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่จำกัดยี่ห้อ หากใช้หนังสือเดินทาง ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass  https://tp.consular.go.th/  ซื้อประกันวงเงินคุ้มครอง 10,000 ดอลล่าสหรัฐ ราคาเริ่มต้นประมาณ 650 บาท สามารถซื้อผ่านช่องทางของThailand Pass ได้เลย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR หรือ ATK  พำนักในประเทศไทยได้ 30 วัน โดยสามารถนำยานพาหนะส่วนบุคคล ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาและสามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

กรณีใช้หนังสือผ่านแดน หรือบอร์เดอร์พาส  ไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ไม่ต้องซื้อประกันคุ้มครอง เข้ามาถึงด่านไทย ให้สแกนQR Code เพื่อลงทะเบียนQ-Alert ซึ่งเป็นระบบการแจ้งข้อมูลการพำนักในประเทศไทย สามารถนำยานพาหนะส่วนบุคคล ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป โดยเข้ามาอยู่ได้คราวละ 3 วัน(3วัน2คืน) จำกัดพื้นที่ให้พำนักอยู่ได้เฉพาะใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส

———————–