วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

รอมฎอนสันติสุขได้ผล! เตรียมสานต่อยืดเวลารอมฎอนสันติสุขออกไปอีกถึงฮารีรายอิดิ้ลอัฎฮา

03 มิ.ย. 2022
793

วันที่ (2 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พันเอกเกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นางสุนิสา รามแก้ว ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. โฆษก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพันตำรวจเอก อนุพงษ์ ทัศนา หัวหน้างานกฎหมายและสอบสวนฯ/ผู้ช่วยโฆษก กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยพันเอกเกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ในห้วงเดือนรอมฎอนหลายฝ่ายต่างมีความเห็นตรงกันในการสร้างเดือนรอมฎอนสันติ และข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พลโท ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี จึงได้พบปะและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประสานงานเครือข่ายสานใจสู่สันติ จากทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เรื่องการสานต่อรอมฎอนแห่งสันติสุข ด้วยการขยายเวลาการยุติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพิ่มอีก 60 วัน ไปจนถึงฮารรีรายอิดิ้ลอัฎฮา และจะนำประเด็นนี้นำเสนอเข้าไปยังเวทีการพูดคุยสันติสุข เพื่อรับฟังความคิดเห็นชอบจากทุกฝ่าย ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับการขยายเวลาเพื่อยุติความรุนแรงเพื่อร่วมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป ตามที่ประชาชนได้เรียกร้อง

ทางด้านนางสุนิสา รามแก้ว ผช.เลขาธิการ ศอ.บต./โฆษก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ผลตอบรับกิจกรรม Amazean jungle trail 2022 ในห้วงที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จอย่างครั้งยิ่งใหญ่ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกของกีฬาเป็นสื่อในการขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และมุมมองจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ นอกจากนี้ ผลสำเร็จของการจัด “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่าน เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ศอ.บต. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ทุกบ้านจะต้อง มีหนังสือมากกว่า 5 เล่ม รวมถึงในชุมชนจะต้องมีมุมอ่านหนังสือและการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เด็กๆ และเยาชนในพื้นที่ได้อ่าน ได้เรียนรู้ด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นเด็กแดนใต้รักการอ่าน เพราะนั่นจะถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการวางรากฐานความมั่นคงทางการศึกษา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขณะที่ พันตำรวจเอก อนุพงษ์ ทัศนา หัวหน้างานกฎหมายและสอบสวนฯ/ผู้ช่วยโฆษก กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2565 เกิดเหตุก่อความรุนแรง 1 เหตุ อาชญากรรมทั่วไป 10 เหตุ เหตุก่อกวน 1 เหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย แยกเป็น ทหาร 1 นาย และ ประชาชน 3 รายมีจำหน่ายหมายจับ ป.วิอาญา คดีความมั่นคง คดีค้างเก่า 1 หมาย มีผลคำพิพากษาคดีความมั่นคงของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ และศาลฎีการวม 3 คดี จำเลย 3 คน แยกเป็น จำคุกตลอดชีวิต 1 คน จำคุกไม่เกิน 50 ปี 2 คน

ทั้งนี้ ในการแถลงผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายการความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ และการปฏิบัติภารกิจของทั้ง 3 หน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น สามารถดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

 

—————————-