วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

รัฐบาลไม่ทิ้งกัน! เยียวยา ดูแลมอบความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง

04 มิ.ย. 2022
1091

กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยในจังหวัดตรัง เป็นวันที่ 4 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประกอบด้วย นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง เจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง(กลุ่มงานความมั่นคง) ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้ขวัญกำลังใจ และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนการมาเยี่ยมญาติ เนื่องจากภาครัฐ โดย ศอ.บต. มีความเสียใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น และสัญญาว่า จะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกคน เพราะ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทุกคนต้องได้รับความช่วยเหลือต่อไป

ด้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ และครอบครัว ต่างได้กล่าวความขอบคุณแก่ผู้บริหาร ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากเพราะรู้ว่ารัฐบาลไม่เคยทิ้งกัน และช่วยเหลือมาโดยตลอด

———————–