วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำ ปรับกลยุทธ์ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย ยุติเหตุรุนแรง อย่างเป็นรูปธรรม

05 มิ.ย. 2022
877

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ลงพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติในห้วงเดือนรอมฎอน และการวางแผนการปฏิบัติหลังเดือนรอมฎอน ก่อนมอบแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นย้ำพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เขตรอยต่อ พื้นที่ป่าภูเขา ต้องวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดอ่อน ครอบคลุม ไม่สร้างเงื่อนไข ทั้งนี้จะต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของกำลังทุกภาคส่วน

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” จะเห็นได้ว่าภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่นั้น เกิดจากปัญหาและภัยแทรกซ้อนที่หลากหลาย ทำให้หน่วยจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยความเข้มข้น และมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ในส่วนของแผนการปฏิบัติหลังห้วงเดือนรอมฎอน จำเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย ทุกภารกิจต้องวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ คำนึงถึงเสียงสะท้อนกลับ หากเกิดเหตุในพื้นที่หน่วยจะต้องดำเนินการเร่งรัดสร้างความเข้าใจ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความกระจ่างโดยเร็ว ข้อเท็จจริงจะเป็นเรื่องพิสูจน์ และสิ่งนั้นต้องไม่กระทบต่อจิตใจของประชาชนส่วนรวม การควบคุมพื้นที่ถ้าจะให้ได้ผลต้องใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม บวกกับการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ช่วยกันแก้ไขปัญหา สร้างความสงบสุข ยุติเหตุรุนแรง อย่างเป็นรูปธรรม”

 

———————–