วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

06 มิ.ย. 2022
1123

เมื่อ 5 มิ.ย.65 พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความหน้า ของชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ณ ที่ทำการทางยุทธวิธี ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา น้ำตกซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงานตามนโยบายสั่งการของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ติดตามความคืบหน้า สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ หลังกรณีเหตุการณ์คนร้ายโจมตีฐานปฏิบัติการตำรวจน้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมสั่งการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว รวมไปถึงได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัย โดยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยก็สามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ทันที โดยมี พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าชุดควบคุม ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา, พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และกำลังพลพร้อมทั้ง ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45  ณ  บ้านซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย / สั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดจนได้สั่งให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุก จรยุทธ์เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติตนอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ต่อไป

————————