วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รัฐบาลอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

11 มิ.ย. 2022
1048

ผู้ว่านราฯ ส่งและอำนวยพรแก่ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยวบินบินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ขณะที่ยอดชาวไทย มุสลิมทั่วประเทศที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น 3,738 คน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์อิสมาแออาลี ) ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและคณะ ผู้แทนกระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีฯ

สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับบุญอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญ โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษจำนวน 2 เที่ยวบินระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ในวันที่ (10 มิ.ย.65) จำนวน 282 คน และวันนี้ (11มิ.ย.65) จำนวน 286 คน โดยมีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 567 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ จำนวนทั้งสิ้น 3,738 คน เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,580 คน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดนราธิวาส 567 คน จังหวัดยะลา 482 คน

จึงกล่าวได้ว่า “ฮัจย์ “เป็นแหล่งรวมประชาคมโลก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

————————