วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ ในพื้นที่

13 มิ.ย. 2022
1429

แม่ทัพภาค 4 เดินสายให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ จากยะลาสู่สงขลา กำหนดเส้นทางเดินสายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากจังหวัดยะลา สู่จังหวัดสงขลา โดยระหว่างการเดินทางตรวจเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 4 แวะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ ฐานปฏิบัติการต่างๆ มอบของอุปโภค บริโภค ที่เป็นประโยชน์ในการรองรับภารกิจแก่กำลังเจ้าหน้าที่

ซึ่งการเยี่ยมให้กำลังใจของแม่ทัพภาคที่ 4 นั้น ไม่มีการแจ้งกล่าวล่วงหน้า ไม่มีแผนการเดินทาง กำหนดเส้นทางการตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง เพื่อดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสภาพความพร้อม เพื่อมองเห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละที่ในคราวเดียวกัน ให้กำลังพลมีความตื่นตัวพร้อมปฏิบัติภารกิจ และรับแผนเผชิญเหตุอย่างทันท่วงที และทุกเมื่อ

———————-