วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ทหารพรานที่ 20 ย้ำ “ดูแลสิทธิและสวัสดิการกำลังพล ยึดถือยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่”

18 มิ.ย. 2022
1444

“ขอขอบคุณกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ฝากผู้บังคับบัญชาได้ดูแลสวัสดิการ และสิทธิกำลังพลอย่างทั่วถึง หมั่นสอบถามปัญหาข้อขัด และนำมาหารือ ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง มอบนโยบายแนวทางทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล เน้นย้ำดูแลสวัสดิการ และสิทธิกำลังพล ยึดถือยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไข และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี พันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ตำบลตาเซ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวชื่นชม ตลอดจนฝากขอบคุณถึงกำลังพล โดยกล่าวว่า ” วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยม และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีบางส่วน ขอขอบคุณกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ฝากผู้บังคับบัญชาได้ดูแลสวัสดิการ และสิทธิกำลังพลอย่างทั่วถึง หมั่นสอบถามปัญหาข้อขัด และนำมาหารือ ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน”

ทั้งนี้ การทำงานต้องอาศัยความอดทน มีระเบียบวินัย ยึดถือยุทธศาสตร์การเป็นคนดี ไม่สร้างเงื่อนไข รวมทั้งต้องเข้มงวดกวนขันกำลังพลไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในส่วนงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ให้หน่วยได้มีความพร้อมอยู่เสมอ ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท เพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 

 

—————————