วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ด่านตรวจ จุดสกัด มาตรการควบคุมพื้นที่สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน

18 มิ.ย. 2022
349

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุรุนแรงมักจะเลือกใช่พื้นที่บนท้องถนนหรือสองข้างถนนในการเตรียมการ และก่อเหตุความรุนแรงต่าง ๆ เช่น การลอบวางระเบิด การลอบสังหาร  การลอบวางวัตถุต้องสงสัย และการเขียนหรือฉีดพ่นข้อความสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนทองถนน และในขณะเดียวกันเมื่อได้ก่อเหตุแล้วก็จะใช่ถนนในการหลบหนี ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่มักจะมีการนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะที่มีการปลอมแปลงทางทะเบียน หรือขโมยมา หรือที่ได้มาจากการกระทําความผิดอื่นมาใช้ในการก่อเหตุ และใช้ในการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที นอกจากนี้ยังมีการลักลอบ       ขนยายวัตถุระเบิด อาวุธ ยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ยังเปรียบเสมือนเพื่อนยามเดินทางบนท้องถนนด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากจะเป็นมาตรการในการป้องกัน ตรวจจับผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้ว ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เป็นมาตรการป้องกันดูแลชีวิต ทรัพย์สิน คอยอำนวยความสะดวกบนท้องถนนให้กับ พี่น้องประชาชนด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี ถามทุกข์สุข และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อพี่น้องประชาชนประสบเหตุต่างๆ ได้ทันท่วงที รวมทั้งยังป้องกัน ดูแล สถานที่ที่มีความสําคัญต่าง ๆ ในชุมชนด้วย

ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด พี่น้องประชาชนสามารถผ่านได้อย่างเสรี ไม่ต้องหวาดระแวงหรือเกรงกลัวหากท่านมิใช้ผู้กระทำผิดกฎหมาย เพียงท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด เช่น หยุดรถ ปิดไฟหน้ารถ เปิดไฟภายในรถ ลดกระจกลง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน    หากจำเป็นต้องตรวจบุคคลหรือภายในรถให้ทุกท่านอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่เองจะใช้คำพูดที่สุภาพ เช่น “สวัสดีครับ” “ขอโทษครับ” และ “ขอบคุณครับ” ต่อพี่น้องประชาชนทุกครั้ง และที่สำสำคัญรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรเราควรจะมอบให้ซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้การใช้บริการด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เป็นที่ประทับใจทั้งสองฝ่าย ปัญหา และภัยต่างๆ ก็จะลดลงหรือหมดไป.

 

———————–