วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ผู้นำศาสนา 5 จังหวัดชายแดนใต้ แสดงจุดยืนไม่อาจปฏิบัติตาม พรบ. กัญชา กัญชง, พรบ.สุราก้าวหน้า และ พรบ. สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต

24 มิ.ย. 2022
1037

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 12.30 น.นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล ได้ แถลงการณ์ จุดยืนไม่อาจปฏิบัติตาม พรบ.กัญชา กัญชง พรบ.สุราก้าวหน้า และ พรบ.สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.3 ฉบับดังกล่าว ทางสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอชี้แจงและทำความเข้าใจว่า สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไม่อาจปฏิบัติตาม พรบ.ดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้ามสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด

ในการนี้ สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอยึดแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำ ฟัตวา จุฬาราชมนตรีที่ 1/2563 และ ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่ 8/2564 ที่มีรายละเอียด สั่งห้าม สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในศาสนาอิสลาม โดย ทางสมาพันธ์จะขอความร่วมมือ ให้ องค์กรทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำความเข้าใจกับ พี่น้องมุสลิมเพื่อให้เป็นไปตาม แถลงการณ์ในครั้งนี้ต่อไป

 

————————–